Política de privacitat

CONDICIONS D’ÚS:

La present WEB conté les principals condicions generals que regeix l’accés i l’ús, així com la privacitat dels usuaris en el lloc i servei online de COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA. COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA amb personalitat jurídica pròpia, CIF G98248107. Domicili social: Manuel Sanchis Guarner, 26, 46250, l’Alcúdia.

L’ús del lloc web o servei on-line respectiu implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en què l’usuari accedisca a aquest. Al seu torn, l’usuari d’aquest lloc web ha de fer un ús adequat dels continguts publicats i dels serveis d’informació i comunicació prestats, i, en qualsevol cas, respondrà de la veracitat de les dades personals que puga aportar en la seua utilització i podrà reproduir literalment els continguts propis publicats, sempre que se cite com a font el domini.

L’entitat titular d’aquest lloc web informa que les dades facilitades a través dels diferents mecanismes de comunicació habilitats seran tractats conforme al que es disposa en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, el seu Reglament de desenvolupament (RD 1720/2007) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic; tenint el dret d’accés al fitxer, rectificació, cancel·lació o oposició de les seues dades, podent exercitar tals drets enviant per correu electrònic una sol·licitud a:

compromisalcudia@gmail.com

En marcar la casella “He llegit i accepte la Política de Privacitat, Avís Legal i Política de Cookies” l’usuari declara haver llegit els textos legals i estar conforme amb el seu contingut.

1. CONCEPTE D’USUARI

La utilització de la web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal i Polítiques de Privacitat en la versió publicada per COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA en el mateix moment en què l’Usuari accedisca a la web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament aquest Avís Legal i les Polítiques de Privacitat en cadascuna de les ocasions en què es propose utilitzar la Web, ja que pot tindre modificacions.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA ofereix a través de la seua pàgina web i entre altres s’obliga a no emprar-los per a incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.

2. INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

COMPROMÍS PER L’Alcúdia, no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es puga accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per terceres persones. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia es fa per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle alié a la web de COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent d’altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o no usar malament un vincle, tant en connectar-se a la Web de COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA com en accedir a la informació d’altres webs des de la Web de COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA.

3. VINCLES O ENLLAÇOS DES D’ALTRES WEBS EXTERNES

Es prohibeix expressament establir el vincle des de pàgines que continguen manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, en contra dels Drets Humans o qualsevol altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral i a l’ordre públic. En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que, COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat en cap forma els continguts de la pàgina on figure l’enllaç, ni tan sols que consenta la seua incursió, excepte autorització expressa; pel que no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que pogueren aparéixer en aquests llocs, que en cap cas impliquen cap relació entre COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA i les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es troben.

4. INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE GALETES (COOKIES)

L’informem que utilitzem “cookies” amb la finalitat de millorar l’experiència de navegació en la nostra web i prestar-li un millor servei. La informació continguda en les “cookies” facilita la navegació i fa possible que l’usuari visite una pàgina web idòniament. Per a obtindre més informació sobre les “cookies” i de com les utilitzem, per favor llija la nostra Política de Cookies.

5. RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles mitjançant la pàgina web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda en qualsevol moment i sense prèvia notificació a l’usuari, podent modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de forma unilateral. Així mateix COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA ha obtingut la informació i els materials inclosos en la web de fonts considerades com a fiables, però si bé s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda siga correcta, no garanteix que siga exacta o actualitzada.

6. INFORMACIÓ SOBRE LES EXEMPCIONS DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLADA TÈCNICA O DE CONTINGUT

COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA declina qualsevol responsabilitat en cas que hi haja interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferits a Internet, qualsevol que siga la causa. Així mateix, COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA no es fa responsable de les caigudes de la xarxa, pèrdues d’informació com a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre classe de mal indirecte que li puga ser causat als Usuaris per causes alienes a COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA que no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguen interromputs o que estiguen lliures d’errors, que els defectes siguen esmenats, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estiguen lliures de virus o d’altres components nocius, sense perjudici que COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA realitza els seus millors esforços en evitar aquesta classe d’incidents. En cas que l’Usuari prenguera determinades decisions o realitzara accions sobre la base de la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

7. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA així com els continguts abocats a la xarxa mitjançant les seues pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual quedant per això protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria. Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines web com els seus continguts i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit de COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en la website i, especialment, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA o de terceres persones titulars de les mateixes que han autoritzat degudament la seua inclusió en la website.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índex i la resta d’expressions formals que formen part de les pàgines Web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització d’aquestes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resulten aplicables. L’incompliment d’allò que s’assenyala implica la comissió de greus actes il·lícits i la seua sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguen explotar o servir-se comercialment, directa o indirectament, íntegrament o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índex i la resta d’expressions formals que formen part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit de COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets, CD’s o discos durs d’ordinadors, dispositius USB – Pen drive o telèfons intel·ligents), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les que pertanyen a les autoritzades per COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA així com la seua traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de les esmentades opinions, imatges, formes, índex i la resta d’expressions formals que es posen a la disposició dels Usuaris mitjançant els serveis o continguts, en la mesura que aquests actes estiguen sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA és lliure de limitar l’accés a les pàgines Web, i a la publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguen fer-li arribar a través del correu electrònic, o qualsevol altre servei de missatgeria instantània. COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que mitjançant les seues pàgines Web puguen vessar-se en la xarxa continguts o opinions, considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomenten la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells Usuaris que envien a les pàgines Web de COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris mitjançant el Servei de correu electrònic o qualsevol altre mitjà de missatgeria instantània, llevat que expressen de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos on per la naturalesa dels serveis o continguts allò fóra possible, s’entén que autoritzen a COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets, CD’s o discos dur d’ordinadors , dispositius USB – Pen drive o telèfons intel·ligents), digitalització, posada a disposició des de bases de dades que pertanyen a COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA  traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’observacions, opinions o comentaris com aquestes, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estiga previst legalment. Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel solo fet d’enviar per correu electrònic o qualsevol altre mitjà de missatgeria instantània, observacions, opinions o comentaris d’aquesta classe, els Usuaris declinen qualsevol pretensió crematística per part de COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA.

D’acord amb el que s’assenyala en el paràgraf anterior, COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració d’observacions, opinions o comentaris com aquests, amb la condició d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de pàgines Web, sense que per això puga entendre’s que existeix en absolut qualsevol classe de lesió de qualsevol de les facultats morals de drets d’autor que els Usuaris pogueren ostentar sobre les mateixes. Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals unisca tercera persona puga beneficiar-se, directament o indirecta, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índex i la resta d’expressions formals que formen part de les pàgines Web, o de l’esforç portat a terme per COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA per al seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que puga establir-se en direcció a les pàgines Web de COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA sense el consentiment previ, exprés i per escrit de COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA. Qualsevol transgressió del que es disposa en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA  sobre les pàgines Web i tots els continguts d’aquestes.

COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA no assumirà cap mena de responsabilitat davant de conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà cap mena de responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de terceres persones als quals es puga accedir directament o a través de bàners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des de les websites de COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA.

8. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

La relació entre COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i Tribunals de Barcelona. COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA perseguirà l’incompliment de les presents condicions legals així com qualsevol utilització indeguda d’aquest lloc web exercint totes les accions legals que li puguen correspondre en dret.

Usem les cookies per a millorar la vostra experiència d'usuari.
En fer clic a qualsevol enllaç del lloc web, doneu el vostre consentiment explícit per a que les utilitzem.